Der Artikel wurde erfolgreich in den Warenkorb gelegt
Ihr Warenkorb ist leer

Betingelser:

1. Garantiperiode

Vi gir vanligvis en produsentgaranti på alle produkter. Produkter fra "Solidline" og Lite Wallet® og Ledlenser K-serien (unntatt K3) er unntatt garantien. Garantiperioden for produktet du valgte er to år (syv år når du registrerer deg på vår hjemmeside) fra kjøpsdagen. Denne garantien gjelder ikke for alkaline batterier, hylster, vesker, fjernstyring, fargefiltre, preging samt overflatebelegg. På oppladbare batterier gjelder en garantitid på 24 måneder. Denne garantien gjelder bare, hvis produktet ikke er skadet eller påviser slitasje som skyldes feil bruk av produktet eller at det er anvendt på en annen måte enn det som er angitt av produsenten og at produktet ikke påviser tegn på at kunden selv eller et ikke autorisert verksted har foretatt reparasjoner eller andre inngrep. Skade oppstått pga. at batterisyren har rennet ut regnes ikke som en feil på produktet. Vær vennlig å henvend deg til batteriprodusenten med eventuelle klagemål. Garantiytelser er kun at varen byttes ut eller repareres. Andre krav utover dette – spesielt skadeserstatning – er utelukket. Ved garantiytelser hverken forlenges eller fornyes garantifristen.

2. Garanti fall

Skulle produktet mot all forventning påvise en feil, skal du henvende deg til representanten i ditt land og vedlegge originalkvitteringen (med kjøpedato og navn til forhandler): https://www.ledlenser.com/en/exclusive-territory-list/

Kostnadene for å sende inn produktet er det kunden som betaler. Ufrankerte sendinger tas ikke i mot!

3. Garantigiver

Garantigiver er Ledlenser GmbH & Co.KG, (Ledlenser), Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Tyskland.

4. Garanti

Denne garantien gjelder ved siden av og i tillegg til dine kontraktmessige eller rettslige fordringer mot din forhandler etter gjeldende lover i ditt hjemland. Disse fordringene skal også stilles til denne.

5. Kostnader

Garantiytelser vedrørende bytting eller reparasjon er kostnadsfritt. Bortsett fra eventuelle kostnader ved innsending av produktet. Dersom garantikrav gjøres gjeldende, men det ved undersøkelse av produktet av produsent eller kundeservice fastslås at ingen feil foreligger eller at garantien av en av ovennevnte årsaker ikke gjelder, har vi rett til å kreve et servicegebyr på 20,- €. Dette gjelder ikke dersom det ikke var mulig å vite om garantien kunne gjøres gjeldende.

6. Diverse

Garantien gjelder over hele verden og underligger lover og regler som gjelder i Forbundsrepublikken Tyskland.