Der Artikel wurde erfolgreich in den Warenkorb gelegt
Ihr Warenkorb ist leer

Ledlenser produktgaranti

Vi tar mange forholdsregler for at ditt produkt fra Ledlenser skal arbeide pålitelig i mange år. Stemmer det ikke på produkter som ble kjøpt etter den 01.10.2015, innen en periode av 5 år (hhv. 7 år dersom produktet har blitt registrert) fra kjøpsdato, repareres feilen etter egen bedømmelse eller byttes ut med en likeverdig eller bedre modell.

Betingelser:

Vi tar mange forholdsregler for at ditt produkt fra Ledlenser skal arbeide pålitelig i mange år. Stemmer det ikke på produkter som ble kjøpt etter den 01.10.2015, repareres produktet, dersom nevnte betingelser er oppfylt, etter egen bedømmelse eller byttes ut med en likeverdig eller bedre modell.

1. Garantiperiode

Vi gir prinsipielt en produsentgaranti på fem år (syv år ved registrering) fra kjøpedato. For produktseriene «ATEX» og «i-Serie» og «K-Serie» (bortsett fra K3) gir vi kun ved online registrering en avvikende garanti på 24 måneder. Denne garantien gjelder ikke for alkaline batterier, hylster, vesker, fjernstyring, fargefiltre, preging samt overflatebelegg. På oppladbare batterier gjelder en garantitid på 24 måneder. Denne garantien gjelder bare, hvis produktet ikke er skadet eller påviser slitasje som skyldes feil bruk av produktet eller at det er anvendt på en annen måte enn det som er angitt av produsenten og at produktet ikke påviser tegn på at kunden selv eller et ikke autorisert verksted har foretatt reparasjoner eller andre inngrep. Skade oppstått pga. at batterisyren har rennet ut regnes ikke som en feil på produktet. Vær vennlig å henvend deg til batteriprodusenten med eventuelle klagemål. Garantiytelser er kun at varen byttes ut eller repareres. Andre krav utover dette – spesielt skadeserstatning – er utelukket. Ved garantiytelser hverken forlenges eller fornyes garantifristen.

2. Garanti fall

Skulle produktet mot all forventning påvise en feil, skal du henvende deg til representanten i ditt land og vedlegge originalkvitteringen (med kjøpedato og navn til forhandler): ledlenser.com/de/kaufen/weltweit/

Kostnadene for å sende inn produktet er det kunden som betaler. Ufrankerte sendinger tas ikke i mot!

3. Garantigiver

Garantigiver er Ledlenser GmbH & Co.KG, (Ledlenser), Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Tyskland.

4. Garanti

Denne garantien gjelder ved siden av og i tillegg til dine kontraktmessige eller rettslige fordringer mot din forhandler etter gjeldende lover i ditt hjemland. Disse fordringene skal også stilles til denne.

5. Kostnader

Garantiytelser vedrørende bytting eller reparasjon er kostnadsfritt. Bortsett fra eventuelle kostnader ved innsending av produktet. Dersom garantikrav gjøres gjeldende, men det ved undersøkelse av produktet av produsent eller kundeservice fastslås at ingen feil foreligger eller at garantien av en av ovennevnte årsaker ikke gjelder, har vi rett til å kreve et servicegebyr på 20,- €. Dette gjelder ikke dersom det ikke var mulig å vite om garantien kunne gjøres gjeldende.

6. Diverse

Garantien gjelder over hele verden og underligger lover og regler som gjelder i Forbundsrepublikken Tyskland.