Der Artikel wurde erfolgreich in den Warenkorb gelegt
Ihr Warenkorb ist leer

Voorwaarden:

1. Omvang van de garantie

Wij geven in het algemeen een fabrieksgarantie van 7 jaar op alle producten bij online registratie (anders twee jaar) vanaf de dag van aankoop. Uitgesloten van de garantie zijn de producten van de "Solidline", de LiteWallet ®, de Powercase, de Batterybox7, de Kidled serie alsmede de Ledlenser K serie (uitgezonderd K3). De garantie geldt niet voor alkalinebatterijen, holsters, tassen, afstandsbedieningen, kleurenfilters, reliëfdruk of oppervlaktecoatings. Wij verlenen eveneens een garantieperiode van twee jaar (zonder verlenging van de garantieperiode, zonder registratie) op de goede werking van oplaadbare batterijen (accu's), de Powercase en de Batterybox7. Aanspraken op deze garantie gelden alleen als het product geen schade of tekenen van slijtage vertoont die het gevolg zijn van gebruik dat afwijkt van het normale doel en de specificaties van de fabrikant, en het product geen kenmerken vertoont die wijzen op reparaties of andere ingrepen door de klant of niet door de fabrikant erkende werkplaatsen. Schade veroorzaakt door lekkende batterijen vormt geen defect van het product. Neem contact op met de desbetreffende fabrikant van de batterij om dergelijke schade te claimen. Alleen vervanging en reparatie kunnen als garantiediensten worden beschouwd. Verdere aanspraken op garantie - in het bijzonder op schadevergoeding - zijn uitgesloten. De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd door garantiediensten.

2. Garantieclaims

Als je product een gebrek tegen verwachtingen vertoond binnen de garantieperiode, contacteer dan je vertegenwoordiger. Kosten om goederen terug te retourneren zijn voor jouw rekening. Contacten wereldwijd: https://www.ledlenser.com/en/exclusive-territory-list/

3. Garantieverlenen

De garantieverlener is Ledlenser GmbH & Co. KG (Ledlenser), Kronenstr. 5 - 7, 42699 Solingen, Duitsland.

4. Garantieservice

Deze garantie is geldig naast en in aanvulling van je contractuele of legale rechten vis-a-vis je winkelier in overeenstemming met de geldende wetten van je land.

5. Kosten

Garantiediensten betreffende vervangingen of reparaties zijn gratis. Dit is niet van toepassing op eventuele kosten die voortvloeien uit een eventuele verzending van het product. Als je een garantieclaim indient en de fabrikant of de verantwoordelijke serviceafdeling stelt, na controle van het product, vast dat er geen defect is of dat de garantieclaim ongeldig is vanwege één van de bovengenoemde redenen, behouden wij ons het recht om je een servicekost van € 20 aan te rekenen.

6. Varia

Deze garantie geldt wereldwijd.