Der Artikel wurde erfolgreich in den Warenkorb gelegt
Ihr Warenkorb ist leer

Voorwaarden:

1. Omvang van de garantie

In principe geven wij op alle producten een fabrieksgarantie. Uitgesloten van de garantie zijn de producten van de "Solidline", dat Lite Wallet® evenals de Ledlenser K-Serie (met uitzondering van K3). Voor het door u gekozen product is de garantieperiode twee jaar (zeven jaar indien geregistreerd op onze website) vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt niet voor alkalinebatterijen, holsters, tasjes, afstandsbedieningen (remote switches), kleurenfilters, andere accessoires, gravures of coatings. Voor de goede werking van oplaadbare batterijen geldt een garantieperiode van 24 maanden. Claims onder deze garantievoorwaarden zijn enkel geldig als het product geen beschadigingen of tekenen van slijtage door een foutief gebruik vertonen. Ze zijn ook enkel geldig als het product geen tekenen vertoond van reparaties of andere inmenging door de gebruiker of andere personen die niet zijn geauthoriseerd door de producent. Schade veroorzaakt door lekkende batterijen wordt niet als defect aanvaard. Contacteer in dit geval de respectievelijke batterijproducent om dergelijke schade te melden. De garantie dekt enkel vervangingen of reparaties. Claims die buiten deze garantievoorwaarden gaan – compensaties in het bijzonder – zijn uitgesloten. De garantieperiode wordt niet verlengd of hernieuwd als de garantieservice wordt verleend.

2. Garantieclaims

Als je product een gebrek tegen verwachtingen vertoond binnen de garantieperiode, contacteer dan je vertegenwoordiger. Kosten om goederen terug te retourneren zijn voor jouw rekening. Contacten wereldwijd: https://www.ledlenser.com/en/exclusive-territory-list/

3. Garantieverlenen

De garantieverlener is Ledlenser GmbH & Co. KG (Ledlenser), Kronenstr. 5 - 7, 42699 Solingen, Duitsland.

4. Garantieservice

Deze garantie is geldig naast en in aanvulling van je contractuele of legale rechten vis-a-vis je winkelier in overeenstemming met de geldende wetten van je land.

5. Kosten

Garantiediensten betreffende vervangingen of reparaties zijn gratis. Dit is niet van toepassing op eventuele kosten die voortvloeien uit een eventuele verzending van het product. Als je een garantieclaim indient en de fabrikant of de verantwoordelijke serviceafdeling stelt, na controle van het product, vast dat er geen defect is of dat de garantieclaim ongeldig is vanwege één van de bovengenoemde redenen, behouden wij ons het recht om je een servicekost van € 20 aan te rekenen.

6. Varia

Deze garantie geldt wereldwijd.